Guldsmed-png

Bischoff Academy

Dine studier

Dit link til jobbet

Din udvikling på jobbet

startpakke01
Dit link til jobbet: Startpakke med online moduler
Blot se og lyt.
 
På en hvilken som helst arbejdsplads uanset fagområde. Du er måske lige kommet ud af skolen, afsluttet dit studie, eller har måske gennemgået en praktikperiode, er måske tilflyttet, og vil gerne have en god start på dit kommende arbejdsliv. Du er måske tilknyttet et jobcenter eller A-kasse, og vil gerne vide, hvordan du kan få en god start på et job med fokus på det faglige område uanset erhverv, og her kan vi hjælpe dig. Tryk på det danske flag for dansk information, eller se denne video (dansk sprog): Link Du kan også vælge et andet sprog, se over til højre.
ungmand01
ungkvinde
mand01
Your link to the job: New on the job package with online basic modules.
  Just watch and listen
 
We name them Webinar modules too. From time to time we will offer a larger forum to watch some of our modules on online basis. You learn about the processes, about how you constantly improve the way you work, the tidiness in your workplace, the working environment and much, much more. Our basic training, webinar modules are now available in Danish and English. Multiple languages are underway. Just press the flag for a language you know best, and get more information or watch this video (English language): Link or press a flag to watch and listen on a language after your choice.
frikursus01
Prøv et MK kursus:
Helt gratis kan du selv afprøve et MK modul med dansk tale. Tryk på flaget.
Dansk flag
Try a webinar module: Totally free, you can  try a webinar module with local speaking. Links: . Swedish - Norwegish - Russian
info
DK
Dansk flag
NO
flag-no
SE
flag-Sweden
IS
flag-is
CN
Flag-China
GB
Flag-GB
Arabic
Arabic
D
Flag-German
ES
Flag-Spain
RU
flag-ru
Coach pakkleløsning: Online Mini Kurser (MK)
Se, læs og lyt
 
Vores Mini Kurser (MK) skal ses som et supplement til vores webinar moduler, hvis man vil have flere detaljer om de forskellige fagområder. Der er i alt 13 moduler inkl. Lean, der så også er udviklet som webinar moduler jf. ovenfor stående information om vore startpakker. Kurserne er også velegnede til medarbejdere, der måske har gennemgået vores webinar moduler, og måske skal have nye funktioner med koordinator ansvar for andre ansatte mv. Efter hvert andet MK modul er der TDV opgaver efter Multiple Choice princippet. Har man valgt en coach pakkeløsning, får man automatisk gratis adgang til webinar modulerne på dansk og engelsk.
DK
Dansk flag
Kvinde-mand01
Vore Mini Kurse  er alle inkl. 3 indlærings- niveauer til frit valg efter behov, og moduler for hørehæmmede.
Sprog synkroniserede moduler: Enkel løsning for coaches
Effektiv vejledning
 
Som en ekstra hjælp til en coach eller vejleder, er alle vore sprogmoduler synkroniserede. Det indebærer, at hvis en ansat f.eks. ikke forstår indholdet på en specifik side helt, ja så kan vejlederen slå samme side op på webinar moduler dansk eller engelsk, og med udgangspunkt i materialet give en grundigere forklaring for den ansatte.
 
Sprogmodulerne er som sådan ikke en erstatning for det nationale sprog for ansatte med andet hovedsprog end dansk, men skal forstrås som et hjælpeværktøj til at sikre, at den fremmedsprogede får en god forståelse for fagområderne på sit eget sprog.
netobjects-128~sr_0012
Al begyndelse er svær, men dine kompetencer styrkes kun gennem praktisk erfaring. Vores startpakke er en god begyndelse.
netobjects-167~sr_0195
You will not be perfect at once, but you get a good start to your job with our New On the Job Package with basic Webinar modules and associated test your knowledge assignments.
f_1252426_82dj3jbitzs3jqrtrjqf7rx9b4slrb
At være coach er ikke en ferietjans. Nej, det drejer sig f.eks. om at vejlede og støtte de nye ansatte i deres bestræbelser på at få en brugbar forståelse for deres roller og arbejdsopgaver.